ÇEVRE, ENERJİ ve SU POLİTİKASI


GÜVENÇ BOYA A.Ş. olarak;

– Tekstil boya-terbiye sektöründe, çevre güvenliği, enerji ve su kullanımı ile ilgili tabi olduğumuz tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,

– Faaliyetlerimizin çevre boyutlarını ve çevre üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi, çevre güvenliği ve enerji – su tüketimi programları ile gerekli önlemleri almayı,

– Kirliliği ve atıkları azaltmayı, atıkların çevresel etkisini en aza indirmiş olarak geri dönüşümünü & bertarafını sağlamayı,

– Toprak, hava ve su kirliliğini önlemeyi, doğal hayatı korumayı, su ve enerji başta olmak üzere, doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamayı, ürün aileleri / prosesler bazında enerji ve su verimliliğini sürekli izleme ve ölçme yaparak değerlendirmeyi,

– Çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın katılımı ile çevre ve enerji performansımızı sürekli geliştirmeyi, karbon ayak izimizi azaltmayı,

– Yeni ekipman seçimlerinde, ekipmanın çevreye olan etkisini, enerji ve su kullanım verimliliğini dikkate almayı,

– Tedarikçilerimizin çevre ve enerji ile ilgili şartlara uyumu için gerekli çalışmaları yapmayı,

– Çalışanlarımızın sürekli eğitimler ve denetimler yoluyla çevre güvenliği, verimli su ve enerji kullanımı kurallarını benimsemesini ve uygulamasını sağlamayı,

– Yönetim Sistemi faaliyetlerini sürekli iyileştirme yaparak sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.


KALİTE POLİTİKASI

Güvenç Boya A.Ş. olarak;

– Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı, müşteri odaklı bir tekstil boyahanesi ve sektörün öncü kuruluşlarından biri olmayı,

– Tabi olduğumuz tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,

– Ürün ve hizmet kalitemizi ve yönetim sistemi performansımızı, sürekli iyileştirmelerle artırmayı, verimlilik ve performansa önem vermeyi,

– Çalışanlarımızın yönetim sistemi faaliyetlerine katılımını sağlamayı,

– Tedarikçilerimizle ortaklık ilişkisi içinde çalışmayı ve kuruluşumuzun kalite anlayışına tedarikçilerimizin de uyumunu sağlamayı

– Eğitimler yoluyla sürekli öğrenen ve gelişen bir kuruluş olmayı taahhüt ediyoruz.KİMYASAL YÖNETİMİ POLİTİKASI

GÜVENÇ BOYA A.Ş., tekstil boya-terbiye sektöründe yer alan bir kuruluş olarak, faaliyetlerini gerçekleştirirken üretim ve üretim dışı işlemlerde kullandığı kimyasal maddelerin yönetimini, tabi olduğu tüm yasal mevzuat şartları ve diğer şartlara (REACH, OEKO-Tex 100, ZDHC MRSL ve STEP OEKO-TEX MRSL vb) göre gerçekleştirmeyi taahhüt eder. Amacımız, kimyasal kullanımının çevre ve iş sağlığı ve güvenliği risklerini anlamak, riskleri azaltmak ve kazaları, hastalıkları ve çevre kirliliğini önlemektir.

Buna göre GÜVENÇ BOYA A.Ş. olarak;

– Üretimimiz sırasında , OEKO-Tex 100, ZDHC MRSL ve STEP OEKO-TEX MRSL şartlarına uygun kimyasal ve boyarmaddelerin kullanımını sağlamayı,

– Üretim proseslerimizde ve üretim dışı işlemlerde kullandığımız kimyasalların envanterini tüm şartlara uygun şekilde yönetmeyi,

– Kimyasal seçiminde, kimyasalın fonksiyonu kadar iş sağlığı ve güvenliği ve çevre üzerindeki etkilerini de dikkate almayı, tehlikeli kabul edilen kimyasalları, mümkün olduğu kadar daha az tehlikeli olanla ikame etmeyi, yasaklı kimyasalları kesinlikle kullanmamayı, mümkün olan durumlarda daha az kimyasal kullanarak daha az atık oluşturmayı,

– Kimyasal madde atıklarını, kontamine olmuş ambalaj vb atıklarını, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve çevre mevzuatına uygun şekilde bertaraf etmeyi,

– İlgili paydaşlarımızın kimyasal yönetimi şartlarına uyumu için gerekli çalışmaları yapmayı,

– Çalışanlarımızı kimyasalların olumsuz etkileri hakkında sürekli eğiterek bilinçlendirmeyi,

– Kimyasal kaynaklı iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve çevre kazalarını önleyecek çalışmalar yapmayı, acil durumlara hazırlıklı olmayı,

– Kimyasal yönetim faaliyetlerini sürekli iyileştirme yaparak sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

GÜVENÇ BOYA A.Ş. olarak;

– İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tabi olduğumuz tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,

– Çalışanlarımızı, stajyerlerimizi ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek tüm tarafları korumayı,

– Çalışanlarımıza danışarak ve onların katılımını sağlayarak, sağlıklı, güvenli, hijyenik bir çalışma ortamı oluşturmayı,

– İş kazalarını en az indirmeyi ve meslek hastalıklarını önlemeyi, İSG risklerini azaltmayı,

– Çalışan Temsilcilerimizin aktif şekilde çalışması için gerekli koşulları oluşturarak, karar süreçlerine katılmasını sağlamayı,

– Tedarikçilerimizin de İSG konusunda benzer yaklaşımda olmasını sağlamayı,

– Çalışanlarımızı İSG konusunda sürekli eğiterek bilinçlendirmeyi,

– İSG yönetim faaliyetlerini sürekli iyileştirme yaparak sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.

ATIK SU POLİTİKASI

GÜVENÇ BOYA A.Ş. olarak;

– Tekstil boya-terbiye sektöründe, endüstriyel atık su ile ilgili tabi olduğumuz tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,

– Atık suyu azaltacak proses ve reçete tasarımları yapmayı,

– Yeni ekipman seçimlerinde, mümkün olan en az atık suyun açığa çıkmasını sağlayacak tasarımları dikkate almayı,

– Boya ve kimyasal reçetelerinde, daha az kullanımla aynı sonucu verebilecek kimyasal seçimleri yaparak atık su yükünü azaltmayı,

– Atık sudan ısı geri kazanım yoluyla enerji tasarrufu sağlamayı,

– Atık suda izlenmesi gereken parametreleri sürekli izlemeyi ve hedef değerlerle kıyaslayarak gerekli önlemleri almayı, ,

– Hizmet aldığımız arıtma tesisiyle işbirliği içerisinde çalışarak atık suyu en doğru şekilde yönetmeyi,

– Çalışanlarımızın sürekli eğitimler ve denetimler yoluyla çevre güvenliği, verimli su ve enerji kullanımı kurallarını benimsemesini ve uygulamasını sağlamayı,

– Yönetim Sistemi faaliyetlerini sürekli iyileştirme yaparak sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.