Güvenç; yenilikçi düşünce yapısına sahip, geçmişin miras
bıraktığı temel değerlerden ilham alır ve geleceğe olumlu
yaklaşımlar yapar.

Teknik

İnovasyon

İnsan

Doğa

Teknik

Sıkı uyum tekniğimize dayanan disiplinli yönetim anlayışı içerisindeyiz. Bu algoritmada bilimsel ve teorik verilerden faydalanarak, problemi çözmek, sıradaki hedefe ulaşmak için bir yol tasarlıyoruz ve bu yolda matematiksel veriler oluşturup teknik bilgilerden faydalanıyoruz. Böylece güncel kalmaya devam ediyor ve devamlı eğitim yolu ile şirketimizde yeniliklere öncülük etmeye gayret gösteriyoruz.

İnovasyon

Güvenç; gelişime ve yenilenmeye her zaman açık pozisyonda olmuştur. 1979’dan bu yana ileriye yönelik adımlar atıyor ve sürdürülebilir hedefler doğrultusunda yeni fikirler geliştiriyor, benimsiyor ve uygulamaya koyulup geleceğe giden yolda kararlı adımlarla devam ediyor.

İnsan

Şüphesiz ki insan şirketimizin en değerli parçasıdır. İnsan haklarını ve çalışma standartlarını korumaya yönelik, sürekli iyileştirme ilkesinde olmaya özen gösteriyoruz. Çalışanlarımız; insan ve işçi haklarına, sosyal diyaloga, işçi refahına sahip olup, ayrıca işyerimizde güçlü insani ilişkiler ve çalışan memnuniyeti sağlamak adına birlikte ilerliyoruz. Hiçbir kar amacımız olmadan, ağırlıklı olarak sosyal refah, eğitim ve acil yardımla ilgili faaliyetleri ele alıyor ve ihtiyacı olan kişilere doğrudan destek vermeye devam ediyoruz.

Doğa

İçinde bulunduğumuz bu gezegeni korumak ve ekosistemlerin üzerindeki etkiyi azaltmak için ciddi önlemler alıyoruz. Üstlenmiş olduğumuz durum, sınırlarımızın ve sektörümüzün ötesinde olsa da, yaşadığımız doğanın tabiatını görmezden gelmiyor ve her geçen gün korumaya dayalı önlemlerimizi daha da arttırıyoruz. Çalışma alanımızda sürdürülebilirliği sağlamak, karbonsuz enerji oluşturabilmek ve su tüketimini azaltabilmek için doğru planlamaları oluşturmaya çalışıyoruz ve ciddi yatırımlar yapıyoruz. Kolay olmayacağı kesin, ancak Güvenç olarak iklim sağlığını iyileştirmeye ve bu konuda üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız.